PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Bohdan Halczak

Dyscypliny naukowe:
historia; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki prawne; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-8632-5997

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański 9, 65-001, Zielona Góra

Adres E-mail:

Strona www: www.wpa.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Stodolna