PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Bohdan Halczak

Dyscypliny naukowe:
historia; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki prawne; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-8632-5997

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Adres: C-02 - Dom Studenta nr 2 "Piast", Podgórna 50c Zielona Góra

Pokój: 4

Telefon: 789441675

Telefon: 683282535

Adres E-mail:

Strona www: www.wpa.uz.zgora.pl