PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Bartosz Pernal

Dyscypliny naukowe:
sztuki muzyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-5704-3528

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Muzyki / Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki

Adres: A-15 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 19, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 112

Telefon: 694659279

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: