PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Tomasz Socha

Dyscypliny naukowe:
inżynieria lądowa, geodezja i transport; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-0453-3117

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Budownictwa / Zakład Mechaniki Budowli

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 303

Telefon: 683284788

Telefon: 789442186

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral