PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak

Dyscypliny naukowe:
językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-8616-4994

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Językoznawstwa / Pracownia Stylistyki

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 207

Telefon: 683284701

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: