PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Ewa Paradowska

Dyscypliny naukowe:
inżynieria biomedyczna; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
inżynieria materiałowa; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej

Adres: A-10 - Hala Laboratoryjna WM, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 235

Telefon: 683287807

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska

Stanowisko: doktorant

Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin