PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Bogdan Trocha

Dyscypliny naukowe:
literaturoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2348-4813

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Literaturoznawstwa / Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 318

Telefon: 683284791

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/pracownicy/prof-dr-hab-bogdan-trocha

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: