PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Anna Ludwiczak

Dyscypliny naukowe:
nauki o zarządzaniu i jakości; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-0181-7904

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 131

Telefon: 3282000

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik