PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Michał Sąsiadek

Dyscypliny naukowe:
inżynieria mechaniczna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-7804-9459

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Mechaniki i Projektowania Maszyn

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 206

Telefon: 683282726

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: