PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Artur Pastuszek

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Starszy wykładowca (dr)

Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Estetyki i Refleksji o Sztuce

Adres: A-24 - Budynek Dydaktyczny, Wiśniowa 10a, 65-517, Zielona Góra

Pokój: 114

Telefon: 683282967

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska