PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Estetyki i Refleksji o Sztuce

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Artur Pastuszek
Brak studentów studiów doktoranckich!