PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Aneta Marciniak

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Muzyki / Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres: A-15 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 19, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 9

Telefon: 785018577

Telefon: 665010393

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: