PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Mirosław Świt

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Dyrektor

Jednostka: Kanclerz / Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 011A

Telefon: 683283103

Telefon: 789442012

Adres E-mail:

Strona www: www:archiwum.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: