PERS - System Informacji o Pracownikach

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor dr Mirosław Świt
Dane jednostki może modyfikować:

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!