PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Ewa Wojnicka

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Budownictwa / Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 108, 028

Telefon: 683282286

Telefon: 789441472

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral