PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Szymon Wermiński

Dyscypliny naukowe:
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-3607-7080

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Systemów Elektroenergetycznych

Adres: A-37 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 9, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 116

Telefon: 683282258

Telefon: 789441448

Telefon: 683282538

Adres E-mail:

Uwagi:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki