PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Robert Maniarski

Dyscypliny naukowe:
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Automatyki Przemysłowej

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 325a

Telefon: 683284733

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki

Stanowisko: doktorant

Jednostka: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Szajkowska