PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Joanna Markiewicz-Stanny

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-1842-7243

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański 9, 65-001, Zielona Góra

Uwagi: j.markiewicz-stanny@wpa.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: