PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram

Dyscypliny naukowe:
nauki o polityce i administracji; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki prawne; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-6286-9447

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Pokój: -