PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram

Dyscypliny naukowe:
nauki o polityce i administracji; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki prawne; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-6286-9447

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański 9, 65-001, Zielona Góra

Uwagi: b.nitschke@wpa.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: