PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Piotr Lubiński

Dyscypliny naukowe:
nauki fizyczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-6276-7045

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Fizyki / Zakład Fizyki Teoretycznej

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 408

Telefon: 789441919

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: