PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Aleksandra Kruk

Dyscypliny naukowe:
nauki o polityce i administracji; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-7545-941X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji / Katedra Systemów Politycznych, Teorii Polityki i Administracji

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 147d

Telefon: 683284773

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk