PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Marta Ratajczak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej / Zakład Literaturoznawstwa Niemieckiego

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 234

Telefon: 683283146

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: