PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Maciej Marć

Dyscypliny naukowe:
nauki fizyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-1363-4200

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Asystent (dr)

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra

Pokój: 411

Telefon: 683282907

Fax: 683282920

Uwagi: zatrudniony w Centrum Doskonałości Naukowej, w projekcie RID

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: