PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Referent

Jednostka: Instytut Nauk Biologicznych / Uniwersytecki Ogród Botaniczny

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: Ogród Botaniczny

Telefon: 683283093

Adres E-mail:

Uwagi: Referent ds. obsługi wycieczek po Ogrodzie Botanicznym UZ

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin