PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Grażyna Gajewska

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-0242-5080

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 401 a

Telefon: 683282961

Telefon: 789441960

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Kierownik Zakładu