PERS - System Informacji o Pracownikach

Mieczysław Szymański

Stanowisko: Robotnik wykwalifikowany

Jednostka: Instytut Nauk Biologicznych / Uniwersytecki Ogród Botaniczny

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin