PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-1971-1155

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: pok. 329

Telefon: 3287801

Telefon: 789442248

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Uwagi:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: