PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu

Adres:
Hala Sportowa
prof. Z. Szafrana 6 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 108

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!