PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
Alina Misiuk
Brak studentów studiów doktoranckich!