PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Remigiusz Aksentowicz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: H 034B,228a

Telefon: 3284746

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: