PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Janusz Łastowiecki

Dyscypliny naukowe:
nauki o komunikacji społecznej i mediach; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-3910-8820

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 17

Telefon: 683284701

Adres E-mail:

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/pracownicy/dr-janusz-lastowiecki

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować: