PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Mateusz Ciepliński

ORCID: 0000-0002-3386-9744

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia / Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: sekretariat

Telefon: 789442058

Adres E-mail:

Strona www: http://wnb.uz.zgora.pl/pl/istz/struktura-istz/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk

Stanowisko: samodzielny referent badawczo-techniczny

Jednostka: Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Zoologii

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 506

Telefon: 789441835

Telefon: 683282725

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin