PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Volodymyr Sakharov

Dyscypliny naukowe:
inżynieria lądowa, geodezja i transport; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-9381-3283

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Budownictwa / Zakład Mechaniki Budowli

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 404

Telefon: 683282477

Telefon: 789441632

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Zakład Mechaniki Budowli Kierownik Zakładu