PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Justyna Mądrzyk

Stanowisko: Laborant

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska / Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska

Adres: A-12 - Hala Laboratoryjna IIŚ, prof. Z. Szafrana 15 Zielona Góra

Pokój: 6

Telefon: 2440

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: