PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Joanna Fuczko

Dyscypliny naukowe:
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Grafiki-Podstawy Grafiki Projektowej

Adres: A-24 - Budynek Dydaktyczny, Wiśniowa 10a Zielona Góra

Pokój: 201

Telefon: 683282967

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska