PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Grafiki-Podstawy Grafiki Projektowej

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Joanna Fuczko
Brak studentów studiów doktoranckich!