PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Monika Wesołowska

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zamówień Publicznych / Sekcja ds. Dostaw

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Z. Szafrana 21, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 105

Telefon: 789441724

Adres E-mail:

Strona www: http://www.adm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: