PERS - System Informacji o Pracownikach

Biuro Zamówień Publicznych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor mgr Maria Krawczyk
Zastępca Dyrektora mgr inż. Edyta Kwiatkowska
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!