PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Tomasz Danielak

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Zarządzania Nieruchomościami / Sekcja Infrastruktury Technicznej

Telefon: 603379461

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: