PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Marlena Cok

Stanowisko: Zastępca Dyrektora

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni

Adres: C-02 - Dom Studenta nr 2 "Piast", Podgórna 50c, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 5a

Telefon: 789441406

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: