PERS - System Informacji o Pracownikach

Marian Michalski

Stanowisko: Pracownik gospodarczy

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Obsługi Uczelni / Sekcja Obsługi Gospodarczej i Terenów Zewnętrznych

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 08

Telefon: 785015056

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: