PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Andrzej Łączak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Docent

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Adres: A-03 - Aula, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Telefon: 683528404

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik