PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Agnieszka Szmagier

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Kanclerz / Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego / Sekcja Materiałów Archiwalnych, Dokumentacji Niearchiwalnej i Specjalistycznej

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 011

Telefon: 789442094

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: