PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Danuta Walczak

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Obsługi Domów Studenckich i Ośrodków Szkoleniowo-Wypoczynkowych

Telefon: 683528484

Adres E-mail:

Strona www: www.wzs.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: