PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Iwona Wichłacz

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia / Sekretariat Instytutu

Pokój: Sekretariat Instytutu

Telefon: 683529457

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk