PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Aneta Laskowska

Stanowisko: Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia / Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii

Pokój: Budynek laboratorium

Telefon: 683529452

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk