PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Mariusz Kasprzak
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!