PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Justyna Sołtysik

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Dział BHP

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Pokój: 105

Telefon: 789441980

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: