PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Justyna Sołtysik

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Dział BHP

Adres: A-05 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50d Zielona Góra

Pokój: 16

Telefon: 506421268

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: