PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Bartłomiej Stankowiak

Dyscypliny naukowe:
sztuki muzyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2646-4906

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Muzyki / Katedra Dyrygentury, Instrumentalistyki i Wokalistyki

Adres: A-15 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 19, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 10,2

Telefon: 3287855

Telefon: 683287854

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Muzyki
Dyrektor Instytutu