PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Jarosław Piskorski

Dyscypliny naukowe:
nauki fizyczne; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki medyczne; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-0866-734X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Fizyki / Zakład Fizyki Materiałowej i Medycznej

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 407

Telefon: 789441924

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: