PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Iwona Lubimow-Burzyńska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Starszy wykładowca (dr)

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 136

Telefon: 683282582

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik