PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Grażyna Partyka

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Administracyjno-Ekonomiczny

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 304

Telefon: 683282433

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: